,

TAVAN VİNÇ Kaldırma Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci Belgesi

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinç (Tavan Vinci) Operatörü Kimdir?
Vinç Operatörü; Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinç (Tavan Vinci) yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vincinin (Tavan Vincinin) çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinç (Tavan Vinci) Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinç (Tavan Vinci) Kurs Programı 18/09/2015 tarih ve 88 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.
 
Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Tavan Vinci Kullanıcıları Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinç (Tavan Vinci) Operatörlük Belgesi almak zorundadır.
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre "Kaldırma ve/veya iletme araçları  Standartlarda süre belirtilmemişse Kontrol periyodu (azami süre) 1 Yıldır" denmektedir. Kontrole gelen İNSPECTOR'ler (denetçiler) tavan vinci kullanıcılarına kullandığı makine ile ilgili eğitim alıp almadığını, vinç kursu'na katılıp katılmadığını, VİNÇ EĞİTİMİ görüp görmediği ve ardındanda  Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 
İş Güvenliği Uzmanları da firmalarda Risk değerlendirme yaparken tavan vinç kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 
Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri de tavan vinç kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 

Vinç Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı VİNÇ KURSU na gitmeli vinç eğitimi almalı ve Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatörlük Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.